ordonare.jpg

 Ordonarea traseelor alfabetic sau față de GPS