9._lacul_galcescu_din_amonte_-_morar_daniel.jpg

Lacul Galcescu din amonte - Morar Daniel