5._lacul_paltinului_si_piscul_paltinului_-_marius_turc.jpg

 Lacul Paltinu și Culmea Pisica - Marius Turc